OBJECTIUS

Objectius generals
 
L’objectiu fonamental del curs és dotar l’alumne dels recursos necessaris per a la narració d’històries i per a la ideació i desenvolupament del guió d’un projecte de ficció o documental.
 
Objectius específics
 
- Aprofundir en els coneixements sobre narrativa audiovisual, tant en l’àmbit de la creació de ficció com en el de les històries que parteixen de la realitat. 
 
- Diferenciar i usar amb expertesa les tècniques i processos propis de l’escriptura de guions de ficció i de documental.
 
- Aplicar mètodes i tècniques per incentivar la creativitat, la innovació i la formació de noves visions en la producció audiovisual i multimèdia.
 
- Introduir l’estudiant en la pràctica professional del desenvolupament de projectes d’acord amb la realitat del sector audiovisual català.
 
- Proporcionar els coneixements bàsics per a la construcció d’una escena gestionant l’acció,  el moviment, l’espai i el temps dramàtic.
 
- Dotar l’alumne de les eines per comunicar adequadament el seu projecte a d’altres agents creatius implicats: actors/actrius, productors, realitzadors, etc. 
 
- Introduir l’estudiant en la tècnica del pitching (exposició oral per a la “venda” del projecte).
 

Organitzat per: 

  

 

Amb la col·laboració de: