Propera edició: octubre 2019 
Durada: 15 ECTS/ 150 hores 
Horari: divendres de 17 a 21h i dimecres alterns de 17h a 21h
Modalitat: presencial 
Orientació: professional
Idiomes: català i castellà 
Places: 20  
Preu: 1.425€ + 150€ de taxes

 

Informació i assessorament tècnic
Ariadna Vázquez: ariadna@clack.cat
Coordinadora Acadèmica del Postgrau 

Sol·licitud de informació i inscripcions 
Formación Permanente 
formaciopermanent@tecnocampus.cat 
Tel. (+34) 93 702 19 59

Títol propi de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)*

*títol pendent d'aprovació

Presentació

 

El domini dels recursos bàsics per explicar històries –siguin en el format que siguin- és una de les competències indispensables per a qualsevol futur professional de l’audiovisual. No només per aquells que ja tenen vocació per l’escriptura... Els futurs productors, realitzadors, muntadors, dissenyadors gràfics, professionals de la comunicació i el màrqueting... Tot ells, al llarg de la seva trajectòria professional, s’hauran d’enfrontar al repte de comunicar una idea, relatar uns fets o narrar una història. 
 
Actualment, l’storytelling o l’ús de tècniques pròpies de la narració d’històries s’ha revelat, més enllà de l’audiovisual -i estenent-se a d’altres àmbits com l’emprenedoria i l’empresa-, com una de les formes més poderoses de comunicar amb èxit. 
 
El Curs de Postgrau en Guió i direcció d’actors sorgeix de la necessitat de formar professionals amb expertesa a l’hora d’explicar històries des de la ficció o bé des de la realitat (documental).  Per fer-ho, cal possibilitar un aprenentatge que, des de l’experimentació, fomenti la creació de noves visions. És per això, que aquest curs proposa orientar i acompanyar els estudiants en el desenvolupament del seu primer projecte audiovisual professional. 
 
Una de les claus per l’èxit d’aquests projectes és l’accés al mercat audiovisual. Així, un dels objectius del curs és posar en contacte els estudiants amb la realitat del sector i possibilitar la seva trobada amb professionals de la indústria audiovisual catalana. 
 
Entenem que una de les missions dels centres universitaris, especialment si d’entre els seus àmbits de formació n’hi ha de caire creatiu, és promoure l’emergència del talent. És a dir, capacitar i donar suport als futurs professionals que, amb una visió única, contribuiran a eixamplar l’horitzó de la seva disciplina artística o creativa.  

A qui va adreçat

Els curs s’adreça principalment a graduats i titulats d'estudis relacionats amb els Mitjans Audiovisuals, Cinema, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques o Direcció escènica i Dramatúrgia. 
 
També a aquelles persones que hagin completat Cicles Formatius de Grau Superior en l’àmbit de la Realització i la Producció de projectes audiovisuals i espectacles o que hagin finalitzat almenys els dos primers cursos d’un grau universitari relacionat amb els àmbits esmentats. 
 
Per últim, el curs també està dirigit a professionals amb experiència en el sector audiovisual (cinema, televisió, ràdio, Internet, etc.) i les arts escèniques que vulguin ampliar la seva formació en el guió i la direcció d’actors. 
 
Les persones que vulguin accedir al curs seran valorades pels seus mèrits en una entrevista personal.
 
 

Sortides professionals

  • Redactor i guionista de produccions televisives o cinematogràfiques en l’àmbit de la ficció o el documental.
  • Creatiu d’empreses de producció de continguts audiovisuals
  • Productor i/o Executiu de Desenvolupament en empreses de producció cinematogràfica o televisiva.
  • Director, realitzador i/o muntador de projectes audiovisuals de ficció o documental.
  • Analista o consultor de guió.

Organitzat per: 

 

Amb la col·laboració de: