Objectius

Objectius generals
Dotar a l’alumne amb la capacitat d’ elaborar i gestionar de forma eficient un Pla de Social Media Màrqueting Digital en un context professional.

Objectius específics

  • Formar en l’ús professional i corporatiu de les noves tecnologies
  • Formar en el desenvolupament i execució de plans estratègics en Social Media i Màrqueting Digital.
  • Generar coneixement sobre la gestió de les diferents eines disponibles a la Web 2.0.
  • Dominar professionalment la gestió de les Xarxes Socials.
  • Desenvolupar la competència analítica i estratègica que permeti gestionar les principals Xarxes Socials, les plataformes 2.0 i la resta d'eines associades des d’una visió empresarial.
  • Conèixer els objectius, l’estratègia i l’operativa que es pot desenvolupar amb les eines de Social Media i Màrqueting Digital en funció dels objectius de l’empresa.
  • Conèixer les principals estratègies de seguiment emprades per motoritzar i analitzar l’activitat desenvolupada per una empresa 2.0.
  • Integrar els coneixements dins d’un projecte emprenedor.


Amb la col·laboracio de: