Objectius

Objectius generals

 • Preparar a les persones participants per als nous mercats laborals centrats en l’ús del Social Media i el Màrqueting Digital.
 • Formar en l’ús professional i corporatiu de les noves tecnologies.
 • Formar en el desenvolupament i execució de plans estratègics.
 • Generar coneixements sobre la gestió de les diferents eines disponibles a la web 2.0.
 • Crear experiències pràctiques sobre la gestió professional de les xarxes socials i les eines 2.0.
 • Formar a la persona participant per a la correcta gestió de les accions que aportaran beneficis per a l’empresa mitjançant l’ús del Social Media i el Màrqueting Digital.

Objectius específics

 • Conèixer els aspectes principals de la gestió de Xarxes Socials i les seves eines.
 • Analitzar, mesurar i monitoritzar campanyes en plataformes socials.
 • Crear un Pla de Social Media i Màrqueting.
 • Planificar la integració eficient de Xarxes Socials corporatives a una empresa.
 • Aplicar adequadament processos d’innovació i creativitat necessaris per adaptar l’organització a cada entorn.
 • Dissenyar l’estratègia de Social Media i Màrqueting Digital mitjançant la utilització de tècniques avançades i innovadores.
 • Dissenyar i desenvolupar mètodes personals d’aprenentatge i aptituds adients a la innovació a les organitzacions.
 • Saber utilitzar les eines de cerca a Internet i Xarxes Socials Digitals.
 • Identificar els sectors emergents i les estratègies d’innovació aplicades.
 • Ser capaç de desenvolupar el procés de gestió integrada i corporativa del Social Media Estratègic.
 • Ser capaç de desenvolupar el procés de Social Media Audit i l’elaboració d’un Pla de Social Media Màrqueting Estratègic.
 • Comprendre els fonaments de la comunicació 2.0 corporativa interna i externa.
 • Dominar les eines tecnològiques bàsiques per a l’aprofitament dels recursos de Màrqueting Digital i Social Media.


Amb la col·laboracio de: