Pla d'estudis

Mòdul 1: Xarxes Socials, eines de gestió i aplicacions de productivitat (5ECTS)

 •  Introducció general en les xarxes socials i comunitats virtuals. Audiències en la xarxa i aplicacions 2.0.
 • Gestió operativa i estratègia en les principals Xarxes Socials: Instagram, Linkedin, Twitter, Facebook i Pinterest.
 • Facilitació a la participació en la xarxa.
 • Eines de gestió de xarxes socials.
 • Valors 2.0., canvis psicosocials i cognitius.
 • Gestió del temps i eines de productivitat.

Mòdul 2: Desenvolupament i implantació del Màrqueting Digital estratègic (5ECTS)

 • Quadres de comandament per a la gestió de xarxes socials.
 • Reports de Mitjà social i Màrqueting Digital.
 • Eines de mesurament gratuïtes i de pagament. Criteris d'elecció.
 • Gestió i disseny d'estratègies amb “influencers”.
 • Màrqueting visual i desenvolupament d'accions amb imatges i formats fotogràfics.
 • Marca Personal: Eines i Gestió del perfil personal.
 • Com gestionar concursos i promocions a les Xarxes Socials.
 • Publicitat digital, publicitat en xarxes socials.
 • eCommerce: Gestió i desenvolupament de botigues en línia.

Mòdul 3: SEO, SEM, CRO, analítica i mesurament (5ECTS)

 • Motors de cerca i indicadors de rànquing en Google.
 • Monitoratge i explotació de dades a Internet.
 • SEO i posicionament en els cercadors.
 • SEM (Google Ads).
 • Mesurament, Mitjà social Analytics: Google Analytics.
 • Inbound Màrqueting.
 • Performance Màrqueting: Els mitjans online com a generadors de leads: CPI, CPC, CPA.
 • CRO.

Mòdul 4: Creació, gestió i difusió de continguts. Blogging, vídeo i ciberseguretat. (5ECTS)

 • Redacció i Comunicació 2.0.
 • Gestió i cura de continguts.
 • Storytelling.
 • Creació i gestió de contingut de vídeo i podcast.
 • Copywriting creatiu.
 • Plataformes de Blogs: Wordpress.
 • Eines de gestió de contingut.
 • Posicionament orgànic a través de contingut de valor.
 • Mobile Màrqueting.
 • Reputació online corporativa.
 • Gestió de crisi, trolls i mencions negatives.
 • Indicadors d’influència i eines d’alerta.
 • Ciberseguretat.
 • Ocupabilitat i oportunitats laborals en el sector digital.

Mòdul 5: Emprenedoria en entorns digitals (5ECTS)

 • Com presentar una proposta de pla digital a un client.
 • La importància de la innovació en la creació de models de negoci. Ser emprenedor en Internet. Experiències i aprenentatge de casos reals.
 • Com emprendre en la nova economia digital.
 • Gestió de base de dades i E-mail Màrqueting.
 • El nou emprenedor sense recursos.
 • Noves tendències en els negocis digitals.
 • Casos pràctics d'emprenedoria 2.0.

Mòdul 6: Projecte final de Postgrau . (5ECTS)

Pla de Social Media Marketing:
 
 • Que és un Pla de Social Media Marketing.
 • Integració a l’estratègia global de l’empresa i amb el Pla de Màrqueting off-line.
 • Metes i objectius del Pla de SMM. La creació de valor de marca a l’entorn digital.
 • Auditoria de Social Media Màrqueting.
 • Anàlisi DAFO.
 • Segmentació i microsegmentació del target.
 • Integració d’ accions de fidelització, captació i RR.PP.
 • Segmentació de l’audiència i elecció de les xarxes.
 • Anàlisi de la Web o Blog.
 • Tàctica, operativa i planificació d’accions.
 • Calendari i quadres de comandament de Social Media.
 • Recursos necessaris per al desenvolupament d’un Pla de SMM.
 • Claus d’ una bona estratègia al Pla de SMM.
 • Què és el ROI i què és l’IOR. Anàlisi de rendibilitat d’un Pla de SMM.
 • Claus d’una bona estratègia digital.
 • Protocols de comunicació, gestió i crisi.
 • Aspectes legals a l'entorn digital.
 • Com presentar un Pla de SMM al client.
 
Per grups, els alumnes hauran d’elaborar un projecte pràctic aplicant la teoria del Pla de Social Media Marketing tenint en compte l'estratègia, la tàctica i metodologia.

Els alumnes tenen la possibilitat de fer pràctiques mitjançant la Borsa de Talent del Tecnocampus
 

Organitzat per:

Amb la col·laboracio de: