Pla d'estudis

Mòdul I: Xarxes Socials, eines de gestió i aplicacions de productivitat.

 • Introducció general a les xarxes socials i comunitats virtuals. Audiències a la xarxa i aplicacions 2.0.
 • Gestió i estratègia a les principals Xarxes Socials: Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest i Linkedin.
 • Facilitació a la participació a la xarxa.
 • Eines de gestió de xarxes socials.
 • Tàctica i operativa de publicació a xarxes socials.
 • Valors 2.0., canvis psicosocials i cognitius.
 • Gestió del temps i eines de productivitat.

Mòdul II: Desenvolupament i implantació del Màrqueting Digital estratègic.

 • Quadres de comandament per a la gestió de xarxes socials.
 • Reports de Social Media i Màrqueting Digital.
 • Eines de mesurament gratuïtes i de pagament. Criteris d’elecció.
 • Gestió i disseny d'estratègies amb “influencers”.
 • Màrqueting visual i desenvolupament d'accions amb imatges i formats fotogràfics.
 • Marca Personal: Eines i Gestió del perfil personal.
 • Com gestionar concursos i promocions a les xarxes socials.
 • Publicitat digital, publicitat a xarxes socials.
 • eCommerce: Gestió i desenvolupament de botigues en línia.

Mòdul III: SEO, SEM, CRO, analítica i mesurament.

 • Motors de cerca, indicadors d’influencia i eines d’alerta.
 • Monitorització i explotació de dades a Internet.
 • SEO i posicionament als cercadors.
 • SEM (Google Ads)
 • Mesurament, Social Media Analytics: Google Analytics.
 • Inbound Màrqueting.
 • Performance Màrqueting: Els mitjans online com a generadors de leads: CPl, CPC, CPA.
 • CRO.

Mòdul IV: Creació, gestió i difusió de continguts. Blogging, vídeo i ciberseguretat.

 • Redacció i Comunicació 2.0.
 • Gestió i cura de continguts.
 • Storytelling.
 • Creació i gestió de contingut de vídeo i podcast.
 • Copywriting creatiu.
 • Plataformes de Blogs: Wordpress.
 • Eines de gestió de contingut.
 • Posicionament orgànic a través de contingut de valor.
 • Mobile Màrqueting.
 • Reputació online corporativa.
 • Gestió de crisi, trolls i mencions negatives.
 • Indicadors d’influència i eines d’alerta.
 • Ciberseguretat.
 • Ocupabilitat i oportunitats laborals en el sector digital.

Mòdul V: Emprenedoria en entorns digitals.

 • Com presentar una proposta de pla digital a un client.
 • La importància de la innovació en la creació de models de negoci. Ser emprenedor a Internet. Experiències i aprenentatge de casos reals.
 • Com emprendre a la nova economia digital.
 • Gestió de base de dades i E-mail Màrqueting.
 • El nou emprenedor sense recursos.
 • Noves tendències als negocis digitals.
 • Casos pràctics d’ emprenedoria 2.0.

Mòdul VI: Pla de Social Media Màrqueting (SMM).

 • Que és un Pla de Social Media Màrqueting.
 • Integració a l’estratègia global de l’empresa i amb el Pla de Màrqueting off-line.
 • Metes i objectius del Pla de SMM. La creació de valor de marca a l’entorn digital.
 • Auditoria de Social Media Màrqueting.
 • Anàlisi DAFO.
 • Segmentació i microsegmentació del target.
 • Integració d’ accions de fidelització, captació i RR.PP.
 • Segmentació de l’audiència i elecció de les xarxes.
 • Anàlisi de la Web o Blog.
 • Tàctica, operativa i planificació d’accions.
 • Calendari i quadres de comandament de Social Media.
 • Recursos necessaris per al desenvolupament d’un Pla de SMM.
 • Claus d’ una bona estratègia al Pla de SMM.
 • Què és el ROI i què és l’IOR. Anàlisi de rendibilitat d’un Pla de SMM.
 • Claus d’una bona estratègia digital.
 • Protocols de comunicació, gestió i crisi.
 • Aspectes legals a l'entorn digital.
 • Com presentar un Pla de SMM al client.
 
Per grups, els alumnes hauran d’elaborar un projecte pràctic aplicant la teoria del Pla de Social Media Màrqueting tenint en compte l'estratègia, la tàctica i metodologia.

Els alumnes tenen la possibilitat de fer pràctiques mitjançant la Borsa de Talent del Tecnocampus
 

Organitzat per:

Amb la col·laboracio de: