Pla d'estudis

Mòdul I : Xarxes Socials, marca personal i ocupabilitat al sector.
• Introducció general a les xarxes socials i comunitats virtuals. Audiències a la xarxa i aplicacions 2.0.
• Marca Personal: Eines i Gestió del perfil personal.
• Gestió i estratègia a les principals Xarxes Socials: Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Snapchat, Linkedin.
• Facilitació a la participació a la xarxa.
• Valors 2.0., canvis psicosocials i cognitius.
• Gestió del temps i eines de productivitat.
 
Mòdul II : Desenvolupament i implantació del Màrqueting Digital estratègic, analítica, mesurament i monitorització.
• Eines de gestió de XXSS.
• Tàctica i operativa de publicació a XXSS.
• Gestió de BBDD i E-mail Màrqueting a SM.
• Com gestionar concursos i promocions a les XXSS.
• SEO i posicionament als cercadors.
• SEM.
• Medició Social Media Analytics: Google Analytics.
• Inbound MKT.
• Performance Marketing: Els mitjans online com generadors de leads: CPl, CPC, CPA.
• Gestió d´ events 2.0.
• CRO.
• Mobile MKT.
• Publicitat digital, publicitat a xarxes socials.
 
Mòdul III : Creació, gestió i difusió de continguts
• Redacció i Comunicació 2.0.
• Gestió i curació de continguts.
• Storytelling.
• Creació i gestió de contingut de vídeo i podcast.
• Copywriting Creatiu.
• Redacció i comunicació 2.0.
• Gammificació.
• Plataformes de Blogs: Wordpress.
• Dissenya una estratègia amb influencers i bloggers.
• Eines de gestió de contingut.
• Posicionament orgánic a través de contingut de valor.
 
Mòdul IV : ORM (Online Reputation Management). Mesurament i monitorització
• Reputació online corporativa i sentiment.
• Gestió de crisis, trolls i mencions negatives.
• Ciberseguretat.
• Indicadors d influència i eines d’ alerta.
• Motors de cerca, indicadors d’ influencia i eines d’ alerta.
• Monitorització i explotació de dades a Internet.
• Eines de mesurament gratuites i de pagament. Criteris d’ elecció.
• Reports de Social Media i Màrketing Digital.
 
Mòdul V: Emprenedoria en entorns digitals
• Nous paradigmes econòmics.
• Principals canvis tecnològics.
• La societat digital i del coneixement impacten en la forma de fer negocis.
• Models de negocis innovadors.
• Relacionar l’ importància de l’ estratègia a l’ hora d’ estructurar el model de negoci.
• L’ importància de l’ innovació en la creació de models de negoci. Ser emprenedor a Internet. Experiències i aprenentatge de casos reals.
• Com emprendre a la nova economia digital.
• El nou emprenedor sense recursos.
• Noves tendències als negocis digitals.
• Casos pràctics d’ emprenedoria 2.0.
 
Mòdul VI: Plà de Social Media Màrqueting
• Que és un Pla de Social Media Màrqueting.
• Integració a l’ estratègia global de l’ empresa i amb el Pla de Màrqueting Offline.
• Metes i objectius del Pla de SMM. La creació de valor de marca a l’ entorn digital.
• Auditoria de Social Media Màrqueting.
• Anàlisi DAFO.
• Segmentació i microsegmentació del target.
• Integració d’ accions de fidelització, captació i RR.PP.
• Segmentació de l’ audiència i elecció de les xarxes.
• Anàlisi de la Web o Blog.
• Tàctica, operativa i planificació d’ accions.
• Calendari i quadres de comandament de Social Media.
• Recursos necessaris per al desenvolupament d’ un Plà de SMM.
• Claus d’ una bona estratègia al Plà de SMM.
• Què és el ROI i qué és l’IOR. Anàlisi de rendibilitat a un Plà de SMM.
• Claus d’ una bona estratègia digital.
• Protocols de comunicació, gestió i crisis.
• Aspectes legals a l'entorn digital.
• Com presentar un Plà de SMM al client.
 
Per grups, els alumnes hauran d’elaborar un projecte pràctic aplicant la teoria del Pla de Social Media Màrqueting tenint en compte l'estratègia, la tàctica i metodologia.

Els alumnes tenen la possibilitat de fer pràctiques mitjançant la Borsa de Talent del Tecnocampus
 

Organitzat per:

Amb la col·laboracio de: