Dates: del 17 d'octubre de 2019 al 21 de juliol de 2020
Durada: 30 ECTS/ 300 hores
Horari: dimarts i dijous de 18.30h a 21:30h + tutories personalitzades
Modalitat: presencial
Orientació: professional
Idiomes: català i castellà
Preu: 2.500€ + 150€ de taxes

Preinscripció: oberta 

Matrícula: del 3 al 15 d’octubre de 2019

Oberta la inscripció a mòduls del Postgrau del curs 2019/2020:

Informació i assessorament tècnic

Pedro Rojas: projas@tecnocampus.cat
Alex Araujo: aaraujo@tecnocampus.cat
Coordinadors Acadèmics del Postgrau

 

Sol·licitud d’informació i inscripcions
Formació Permanent
formaciopermanent@tecnocampus.cat
Tel. (+34) 93 702 19 59

Títol propi de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)


Presentació

Actualment, Internet és el mitjà per antonomàsia en el desenvolupament de qualsevol activitat econòmica i social. És per això que les empreses no només hi han d’estar presents sinó que han de saber actuar dins d’aquest àmbit en termes econòmics i estratègics.

La demanda de perfils professionals amb capacitats de lideratge per gestionar de forma estratègica les xarxes socials és cada cop més acusada. Aquestes eines de comunicació, no només serveixen a l’empresa per vendre el seus productes, sinó per generar i difondre el valor de l’entitat, relacionar-se amb el seus treballadors i fins i tot reclutar nou personal.
L’objectiu d’aquest curs és formar als participants pel nou mercat laboral centrat en l’utilització del Social Media i el Màrqueting Digital, habilitats indispensables per aquesta nova realitat professional.

A qui va dirigit
 

  • Llicenciats, professionals i emprenedors que desitgen especialitzar-se o completar la seva formació en l’entorn del Social Media i Màrqueting Digital, oferint una resposta professional a la demanda del mercat i les necessitats de les empreses.
  • Alumnes estrangers interessats en una formació de qualitat amb titulació associada al TCM i a la Universitat Pompeu Fabra (com centre adscrit a aquesta universitat).

Organitzat per:   
          

Amb la col·laboracio de: