• Nom: Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació
 • Durada: 4 cursos acadèmics organitzats per trimestres
 • Càrrega lectiva: 240 crèdits ECTS
 • Modalitat: Presencial
 • Horari: Matí (de 8h a 14h)
 • Impartit a: L'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa
 • Titulació: Universitat Pompeu Fabra (UPF)
 • Preu: Consulta el cost i el finançament dels estudis en el següent enllaç (Preus i finançament)
 • Accés: Consulta les vies d'accés i com formalitzar la preinscripció universitària (Accés)
 • Places: 65
 • Idiomes: Català, castellà i anglès
 • Nota de tall: 5,000 (curs 17/18)

Presentació

Els estudis s’estructuren en quatre anys distribuïts en tres trimestres, i inclouen matèries de formació bàsica (64 ECTS), obligatòries (128 ECTS), optatives (20 ECTS), pràctiques externes (14 ECTS) i treball final de grau (14 ECTS).

Les assignatures bàsiques i obligatòries s’agrupen en cinc grans blocs de matèries :

    A. Llengua extrangera
    B. Gestió de la innovació
    C. Administració i organització d'empreses 
    D. Economia general i aplicada
    E. Gestió comptable i financera

L’optativitat s’ofereix mitjançant dues matèries:

 • Lideratge Emprendedor .
 • Innovació i Eines avançades d'administració empresarial.

Cadascuna de les quals es desplegarà en assignatures de cinc crèdits. L’estudiant podrà escollir lliurement assignatures d’una o altra matèria fins a completar els 20 crèdits necessaris

Dins de la matèria Lideratge emprenedor i innovació es contempla la possibilitat de reconèixer crèdits, sota el concepte “Projecte Empresarial” quan l’estudiant opti durant la carrera per realitzar un projecte emprenedor i innovador, que haurà de ser supervisat pel responsable d'emprenedoria del centre.

Objectius

L'objectiu general del títol de Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació és formar professionals amb amplis coneixements de gestió empresarial:

 • Capacitats de lideratge per la creació d'empreses i per la gestió d'equips.
 • Capacitat per ser agents de canvi en les  empreses existents i en la generació i desenvolupament de noves empreses o negocis.
 • Sensibilitat per les necessitats territorials i capacitats per oferir respostes.
 •  Preparació per treballar en un món globalitzat i multilingüe.

En definitiva un profesional capaç de contribuir al desenvolupament de la societat del coneixement, on la clau de competitivitat sigui la innovació.  

72% d'inserció laboral dels estudiants titulats

PER QUÈ ESTUDIAR AQUEST GRAU?

 • 1
  Doble titulació amb Màrqueting i Comunitats Digitals

  Gràcies a les dobles titulacions, pots obtenir una segona titulació en Màrqueting iComunitats Digitals. En només cinc cursos acadèmics pots obtenir els dos títols.

 • 2
  Doble titulació amb Turisme i Gestió del Lleure

  Gràcies a les dobles titulacions, pots obtenir una segona titulació en Turisme i Gestió del Lleure. En només cinc cursos acadèmics pots obtenir els dos títols.

 • 3
  Pràctiques en empreses

  Són obligatòries dins del currículum i es fan en empreses del sector. A més, la proximitat del TecnoCampus amb el teixit empresarial permet oferir als estudiants pràctiques que consolidin els coneixements en l'entorn real. Més de 700 estudiants fan cada any pràctiques en més de 1.500 empreses col·laboradores.

 • 4
  Innolab

  L'Innolab és un laboratori de creativitat i innovació que trenca la rigidesa de l'aula convencional, permet el treballar en grup i afavoreix una actitud creativa i emprenedora.

 • 5
  Projectes propis

  El llarg dels estudis es treballa un projecte d'identitat digital propi.

 • 6
  Internacionalització. Estudis i pràctiques internacionals

  Convenis d'estudis i pràctiques a diferents països d'arreu del món. En la nostra aposta per la internacionalització, tenim convenis amb 105 universitats de 34 països perquè puguis viure l'experiència d'estudiar o fer pràctiques a l'estranger.

T'agradaria rebre més informació d'aquest programa?

Sol·licita més informació

Perfil d'ingrés

Es requeriran els coneixements que s'hagin acreditat mitjançant les vies d'accés oficials, però a més és recomanable que l'estudiant tingui les següents habilitats:

 • Dots de comandament i lideratge
 • Organització i responsabilitat
 • Habilitat per impartir instruccions
 • Aptitud per al càlcul i anàlisi matemàtica
 • Facilitat d'expressió oral i escrita
 • Dinamisme i creativitat.

Competències generals i específiques

 • Conèixer les estructures, funcionaments i formes de gestió de diferents tipologies empresarials. 
 • Conèixer instruments útils per a la presa de decisions en el context actual econòmic.
 • Aprendre a treballar en equip, en un context nacional o internacional, aplicant flexibilitat i creativitat en els coneixements adquirits i adaptant-los a contextos i situacions noves.
 • Liderar un equip i desenvolupar capacitats i iniciatives creatives/innovadores amb esperit emprenedor i competitiu.
 • Capacitat de generar idees i solucionar problemes, tant de manera individual com a col·lectiva, així com capacitat per expressar a d’altres aquestes idees i solucions.
 • Desenvolupar i aprendre habilitats emprenedores que reforcin la confiança personal i redueixin l’aversió al risc.
 • Desenvolupar capacitats per adquirir una actitud oberta davant el canvi i estar disposat a revaluar els vells models mentals que limiten el pensament adoptant una manera positiva de pensar.
 • Comunicar-se amb propietat de forma oral i escrita en almenys una tercera llengua estrangera.

Sessions d'acollida 

Consulta  les jornades de benvinguda que cada any s'organitzen als nous estudiants. En aquestes jornades es presenten el pla d'estudis del grau matriculat, els diferents serveis que teniu a la vostra disposició i es fa un recorregut per les instal·lacions amb la finalitat de començar a conèixer els diferents espais. Consulta la Jornada de benvinguda al teu grau.

Pla de tutories

Consulta el Pla d'Acció Tutorial personalitzat on es recull un conjunt d’accions per millorar l’atenció als estudiants a través d’un seguiment més personalitzat i prolongat des de l’inici fins a l’acabament dels estudis universitaris.