Presentació i membres del grup

La línia de recerca d’Electrònica de Potència en l’Escola Universitària Politècnica de Mataró està encapçalada pel professor Dr. Salvador Alepuz Menéndez, i rep el suport puntual d’altres professors de l’Escola.

El tema principal de recerca està orientat a convertidors multinivell, amb aplicació a generació eòlica i/o fotovoltaica. No obstant, s’han realitzat treballs de recerca o transferència en altres temes o aplicacions de l’Electrònica de Potència.

Temes i línies d'investigació

- Convertidors multinivell aplicats a generació eòlica i/o fotovoltaica.
- Tècniques de control per a convertidors multinivell.