Àmbit sectorial

El Tecnocampus, tant pel que fa als estudis universitaris com pel que fa al desenvolupament del parc, queda estructurat en tres sectors prioritaris:

- Tecnologia i enginyeria : inclou els estudis, la recerca i l’activitat del parc al voltant de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC, Media, audiovisuals, entreteniment, videojocs,...) i les Tecnologies i Enginyeries de la Producció (mecànica, electrònica, automàtica, robòtica, elèctrica, organització industrial...)
- Ciències socials i de l’empresa: inclou docència i grups de recerca en aspectes com gestió empresarial, així com tota l’estratègia en emprenedoria i innovació (administració d’empreses, gestió de la innovació, finances, màrqueting, turisme, gestió del lleure, logística i negoci marítim, emprenedoria,...)
- Ciències de la salut: inclou la recerca, la docència i l’activitat de transferència centrada en la salut i el benestar,les TIC-salut, la infermeria, la cronicitat i l’envelliment, l’esport i la gestió esportiva.

Alhora, es desenvolupen de grups de recerca multidisciplinars, estudis de doble grau entre els diferents àmbits i projectes de transferència amb equips mixtos.