Àmbit territorial

El Tecnocampus es presenta com un actiu a la porta nord de la Gran Barcelona. Per tant, el marc d’influència és una zona de Catalunya que concentra una població de 7,5 M€ i un PIB superior als 200.000 M€. És una de les regions punteres de la Unió Europea.
Les actuacions més vinculades a la proximitat territorial es desenvolupen amb focus especial a Mataró i el Maresme, on el Tecnocampus té vocació d’agent de desenvolupament d’aquest territori al nord de Barcelona amb una costa al llarg del mediterrani de 40 km.