La gènesi del Tecnocampus cal cercar-la en l’any 1982, amb la creació de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró, des del ja consolidat Institut Municipal de Formació Professional Miquel Biada.
Aquest centre universitari d’enginyeria va ser fruit de l’empenta de l’Ajuntament de Mataró i el propi teixit industrial en un moment en què Mataró era una localitat fortament centrada en l’activitat industrial i una de les ciutats més dinàmiques del país en creació d’empresa. Al 1994 es fa un pas important amb la creació de l’Escola Universitària del Maresme (EUM), per part del Consell Comarcal i amb adscripció a la Universitat Pompeu Fabra.
L’any 1999, l’equip de direcció de la Politècnica veu com el futur del centre ha d’anar lligat a unes noves instal·lacions de campus i a un model que aposti decididament per la més alta complicitat amb el món de l’empresa. Així és com l’Ajuntament de Mataró, amb la direcció tècnica de l’Escola, tira endavant el Pla Director per la Societat de la Informació, on es defineix el concepte TecnoCampus, que el 2010 veu la llum a la nova zona d’expansió de la ciutat, al Rengle, a primera línia de mar.