Convocatoria projectes curs 2018-2019

La innovació docent constitueix un dels eixos vertebradors de Tecnocampus, formant part dels objectius de millora constant dels processos d’ensenyament i aprenentatge de la institució. Entesa com la capacitat de introduir plantejaments metodològics innovadors, tant per a processos docents i d’aprenentatge com en l’adopció d’actituds innovadores en la manera de fer i funcionar.

La Innovació repercuteix en la manera com es plantegen les assignatures, en com s’aconsegueix que aquestes es relacionin i coordinin amb altres que coincideixen en el temps per a un mateix grup d’estudiants (assignatures coincidents per trimestre), o amb altres de la mateixa matèria, i en la manera en com es poden dinamitzar els grups d’estudiants i les seves avaluacions. Innovació entesa, doncs, com a la millora en tot el procés d’aprenentatge.

Amb la intenció de potenciar i compartir les propostes del professorat de Tecnocampus en aquest àmbit, s’obre una convocatòria de projectes relacionats amb la innovació educativa.

Consulta les basesProjectes curs 2017-2018


Proposta d'itinerari acadèmic per a la millora de les competències analítiques, de generació de coneixement i de comunicació de l'estudiant de l'ESCSET

Objectiu 1: Identificar els coneixements necessaris que cal dominar per tal de poder assolir les competències mencionades

Objectiu 2: Determinar quines activitats formatives cal incorporar o reforçar per tal d’assegurar aquest assoliment

Objectiu 3: “Repartir” l’assoliment d’aquestes competències al llarg dels estudis identificant quines són les assignatures en els quals es poden reforçar les competències i les habilitats a assolir.

Objectiu 4: Graduar i escalar al llarg del pla d’estudis el nivell d’assoliment de les competències en funció de les capacitats exigibles.

Professorat responsable

 

Patricia Crespo

 

DRA. PATRICIA CRESPO

Cap d’estudis adjunta. Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa. Fundació Tecnocampus Mataró- Maresme Professora, Grau en Administració d’ Empreses i Gestió de la Innovació: Comptabilitat de Costos. Professora, Grau en Logística i Negocis Marítims: Introducció a la Gestió Empresarial. Professora, Doble Grau en ADE i Turisme: Comptabilitat de Costos, Noves tendències d’Administració Empresarial Professora, Doble Grau en ADE i Màrqueting: Noves tendències d’Administració Empresarial Professora, Màrqueting: Elaboració de projectes. Coordinació del TFG del Grau d’Administració d’ Empreses i Gestió de la Innovació

Accedeix

Professorat participant

 • Dra. Dolors Celma Benaiges
 • Dr. Enric Camón Luis
 • Dr. Josep Maria Raya Vílchez
 • Dr. Alex Araujo Batlle

  

Espais de d'aprenentatge innovadors com a mar per a les metodologies actives d'aprenentatge

Objectiu 1: Definir les principals metodologies actives seleccionades d’aprenentatge i fer una recomanació de les més adequades per aplicar en aquests espais innovadors aprenentatge segons els objectius d’aprenentatges establerts

Objectiu 2: Proposar diferents escenaris segons la metodologia d’aprenentatge seleccionada

Objectiu 3: Recomanar materials a utilitzar segons el programa i la metodologia d’aprenentatge que fa servir l’espai

Professorat responsable:

Màrian Buil

DRA. MÀRIAN BUIL

I am a Professor of Entrepreneurship at Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa - TecnoCampus a science and business park belonging to Universitat Pompeu Fabra. I teach and research in the field of entrepreneurial skills, sustainability and start-up formation.

Accedeix

 

Professorat participant:

 • Dra. Dolors Celma Benaiges
 • Dra. Matilde Martínez Casanovas
 • Dr. Enric Camón LuisUna experiència docent basada en l'aprenentatge basat en projectes en l'assignatura d'Elaboració de Projectes

L’objectiu principal és millorar la satisfacció dels estudiants envers l’assignatura EP. Un segon objectiu és valorar si el nou format de l’assignatura millora la qualitat dels TFG o l’autonomia de l’estudiant en la seva realització.

Professorat responsable

Aitor Ruiz

AITOR RUIZ

La meva carrera professional fins ara ha fet que treballi en diferents àmbits, tant dintre com fora del món audiovisual i de l'educació. Dintre del món audiovisual el meu punt fort és el d’aconseguir traduir les històries de la resta al llenguatge audiovisual, establint l’Storytelling de les empreses per a les quals treballo i explorant nous formats i maneres dia a dia. Per últim, el transcurs de la meva carrera ha fet que m’hi hagi submergit en el món de la formació donant classes a la universitat, de manera on-line a un postgrau i de manera més esporàdica fent formacions molt concretes a grups molt diferents, des de professorat fins a joves de batxillerat i al Grau de Màrqueting i Comunitats Digitals de Tecnocampus impartint les assignatures Disseny Gràfic i Retoc Fotogràfic i Mitjans Digitals i Audiències.

Accedeix

 


 

Noemí Ruiz

DRA. NOEMÍ RUIZ

Doctora en matemàtiques, investigant en l’àrea de didàctica de les matemàtiques amb més de 10 anys d’experiència en l’ensenyament universitari. Actualment Coordinadora del Grau d'administració d'empreses i Gestió de la innovació i responsable d'idiomes de l'ESCSET.

Accedeix

 

Professorat participant

 • Mª Dolors Celma
 • Patricia Crespo
 • Enric Camón
 • Núria Fernàndez
 • Elisabeth Rosell
 • Jose Ignacio Monreal
 • Jose Miguel Aliaga

 
 • Anàlisi i propostes d'actuacions per millorar l'assoliment de les competències generals i transversals en graus de l'ESCSET
 • Aplicació pràctica de la metodologia de Classe Invertida (Flip the Class)
 • Comparant realitat i previsions: el cas dels usuaris de Facebook
 • Eines addicionals per a una major comprensió de la temàtica comptable