Projectes de transferència

Projectes de Transferència de Coneixement

La secció de Projectes de transferència de Coneixement i tecnologia de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme lidera l'àmbit de l'R+D+i en el parc.

OBJECTIUS

Missió
Estimular els processos de transferència de coneixement afavorint la cultura emprenedora i l'explotació dels resultats obtinguts a partir de les activitats pròpies de R + D + i.

Objectiu estratègic:
Oferir suport a la implantació de sistemes innovadors i a la transferència de tecnologia a les empreses i centres d'R+D+i de l'entorn a nivell local, nacional i internacional.
 

Objectius específics:

 • Responsable de la gestió de projectes innovadors relacionats amb els sectors estratègics de TCM

 • Anàlisi de mercats i execució d’accions destinades a la captació de clients.

 • Definir línies estratègiques i suport en la pressa de decisions.

 • Suport i/o enllaç amb institucions internacionals en matèries de R+D+i

 • Suport i/o enllaç amb institucions nacionals

 • Responsable de la definició de les línies estratègiques de recerca universitària i enllaç amb les línies de projectes TCM.

 • Posar en funcionament els projectes i serveis aplicats a a l’empresa, planificar i gestionar la recerca administrativa de projectes de R+D+i.

 • Dur a terme activitats de difusió de Transferència de Tecnologia basada en el sector Connectivitat, Media, Salut, Dependències i Coneixement Urbà.

 • Dissenyar una estructura de suport permanent (oficina d'innovació i tecnologia) a empreses, centres tecnològics i grups de recerca local per facilitar la interrelació entre aquests agents.

 • Actuar com a interfície en la demanda i oferta de solucions tecnològiques.

 • Informar i assessorar empreses i centres de recerca i desenvolupament sobre possibilitats de finançament públic en l'activitat de R+D+i.

 • Promocionar i difondre noves solucions tecnològiques per als sectors més importants de l'economia local.

 • Fomentar la recerca cooperativa entre empreses i centres tecnològics, a nivell autonòmic, nacional i europeu.

 • Donar suport en l'obtenció de llicències, patents i certificats de qualitat.