Questionari avaluació

Valoreu els següents aspectes, tenint en compte que 1 és molt deficient i 10 excel•lent

La utilitat de la sessió dins del itinerari avançat i el domini del expert respecte la matèria