Àrea de Recerca en Turisme i Transport

Aglutina recerca que s’engloba en dos dels grups en els quals es classifiquen les revistes del Social Science Citation Index. Com a dades territorials, el turisme representa el 13% del PIB de la comarca del Maresme (i el 12%& de Catalunya) i compta amb el segon litoral amb més amarraments d’Europa.

 • Impacte econòmic i social de diferents tipologies de productes turístics: turisme d’esdeveniments, turisme cultural, turisme de salut, turisme esportiu, turisme nàutic...

 • Determinants microeconòmics de la demanda temporal del turisme. Estudi de la durada de l’ estança o de les seves visites a esdeveniments o rutes de diferents tipologies de turista (baix cost, cultural...).

 • Eficiència en el transport aeri i marítim. Determinar els factors de l’eficiència dels aeroports. Adaptació al model de gestió espanyol i introduir a l’anàlisi aspectes mediambientals (pol•lució, contaminació acústica...) i turístics.

 • El treball emocional en el sector sector turístic. Descomposició del treball emocional entre burnout i engagement. Diferències entre tipologies de turisme

 • Valoració del destí, marca, estacionalitat i esdeveniments: a partir dels preus dels seus allotjaments (hotels, apartaments...) utilitzant models de preus hedònics. Aquesta anàlisi es pot realitzar també per l’oferta nova d’allotjaments en l’entorn de l’economia col•laborativa.

 • Capitalització en el preu de l’habitatge de diversos aspectes: criminalitat, actuacions del sector públic,…

 •  Dinàmica i determinants dels preus dels habitatges. Efectes sobre la desigualtat del territori, la segregació i la discriminació entre individus.

 • Dr. Josep Maria Raya
  • Responsable de l’àrea de recerca de Turisme i Transport
  • www.econ.upf.edu/~raya
  • jmraya@tecnocampus.cat