1. Anàlisi de l'entorn turístic del Maresme

2. Anàlisi del perfil del turista al Maresme

3. Monografies

4. Valoracions finals