REINDUSTRIALITZACIÓ

La línia estratègica de reindustrialització del Tecnocampus tracta de posar el sector industrial autòcton del territori en l’eix del disseny i aplicació de polítiques de suport que s’impulsen des de l’administració i els seus agents, valoritzant les capacitats del territori, entomant els problemes reals de les PIME (com la recapitalització, reducció de l’endeutament, accés al crèdir, fiscalitat favorable) i  apropant la investigació i les universitats a les empreses, disminuint costos energètics, fomentant la competitivitat i internacionalització de les pimes, promocionant la cultura emprenedora industrial i manufacturera, i desenvolupant iniciatives d’investigació.
 

Reindustrialització:

Reactivar el sector industrial,
Recuperació de l’activitat productiva i promoció de la producció industrial, Transformació estructural de sectors estratègics,
Retorn de l’activitat


Les actuacions que més destaquen en aquest sentit es desenvolupen en els següents programes:

Reempresa
Bioarquitectura
Promoció de l’Activitat Econòmica dels Poligons.