Un dels principis estratègics de Tecnocampus és garantir la qualitat, la innovació i l’excel·lència en l’oferta formativa i els serveis que ofereix. És per aquest motiu que tant des dels tres centres universitaris que el constitueixen, com des dels serveis centrals o serveis campus, la cultura de la qualitat i la innovació pedagògica i docent és un dels eixos principals de la política estratègica de la institució, la qual se centra en la consolidació d’estructures, processos i eines que permetin l’assoliment dels objectius d’excel·lència que es pretenen.

Per tal de fer efectiu aquest principi estratègic, Tecnocampus va crear el Servei de Qualitat, Aprenentatge i Innovació Docent (SQAI), capaç de planificar, posar objectius, fer el seguiment, avaluar, mesurar i fer propostes de millora de la qualitat en totes les activitats que es desenvolupen a la institució.

Innovació docent

Tecnocampus considera la docència de qualitat com un dels seus objectius prioritaris. La Unitat d’Innovació Docent (UID), integrada a l‘SQAI,  contribueix a aquest objectiu afavorint la millora continuada de la docència, donant impuls i suport a la innovació docent, estimulant activitats d’intercanvi d’experiències docents, donant visibilitat als programes i grups que treballen en projectes d’innovació docent i organitzant activitats formatives adreçades al PDI que tinguin com a objectiu la innovació i la qualitat de la docència.

+ informació
Suport TIC a la docència

L’SQAI també disposa de la Unitat de Suport a l’Aprenentatge (USAP) que té com a objectiu gestionar i oferir a tota la comunitat Tecnocampus els recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent i l’aprenentatge, d’acord amb les directrius de la institució.Així mateix, ofereix un conjunt d’eines i serveis TIC per donar el suport necessari a docents i estudiants per tal que assoleixin els seus objectius pel que fa a la docència, la innovació, la recerca i la gestió pròpia de caràcter administratiu derivada d’aquestes activitats.Algunes de les plataformes utilitzades:

Algunes de les plataformes utilitzades són:

 • Aulari virtual
 • Plataformes de continguts audiovisuals
 • Gestióde plans docents
 • Gestióde currículumsFormació al professorat

Des de l’SQAI es posa a disposició del professorat un pla de formació una àmplia oferta de cursos en el marc de la formació interna amb l’objectiu de contribuir a la millora continuada de la docència, fomentar l’ús de les eines TIC i introduir metodologies innovadores.

Les formacions destinades al professorat es classifiquen en funció de la competència que es treballa: interpersonal, metodològica, comunicativa, treball en equip, innovació i planificació i gestió de la docència. Per tal de facilitar la participació al professorat aquestes formacions es realitzen en diferents modalitats depenent de la temàtica i la data d’impartició, tant presencial com online.

Aquí podeu trobar la oferta formativa prevista pel 2018 així com els anys anteriors: 


Formacions realitzades durant l'any 2017:

 • Propietat intel·lectual a l’aula (ús i difusióde materials docents)
 • Moodle: guia general (2 sessions)
 • Moodle personalitzat (4 sessions)
 • Gamificació a l’aula I
 • Gamificació a l’aula II
 • Gamificació a l’aula III
 • Gamificació a l’aula IV
 • Nearpod nivell I
 • Nearpod nivell II
 • Activitat física a l’aula
 • Debat competitiu a l’aula
 • Gestionar i il·lusionar equips de treballQualitat

El Tecnocampus sempre ha estat compromès amb la qualitat en tots els àmbits per tal d’assegurar l’excel·lència en l’educació, garantint així el rigor acadèmic de la seva oferta formativa. La millora continuada esdevé un eix vertebrador a la Institució a través de les escoles que l’integren.

La Unitat de Qualitat de Tecnocampus (UQ) integrada a l’SQAI defineix les polítiques i línies estratègiques a seguir en matèria de qualitat treballant de manera coordinada amb els centres universitaris, serveis i àrea d’empresa. Alhora, desenvolupa les accions a seguir respecte l’assegurament de la Qualitat en diferents àmbits del món acadèmic/ docent(avaluació del professorat i del PAS,  estudis analítics,…).

Consulta aquí la informació referent a la qualitat per a cada escola: