JORNADA ENISA I IFEM

El teu registre per a la Jornada de Finançament del proper 26 de maig s'ha realitzat correctament, gràcies.