SESSIONS INFORMATIVES DE GRAU PER A FUTURS ESTUDIANTS

El TecnoCampus va organitzar sessions informatives de grau en els àmbits de l’empresa, tecnologia i salut el passat 10 de maig. En aquesta jornada el futurs estudiants van poder resoldre dubtes i conèixer les instal·lacions del campus amb visites guiades.

Durant les sessions, conduïdes pels coordinadors de cada grau i amb intervencions d’estudiants es va informar dels continguts acadèmics i sortides professionals de cada titulació.

El TecnoCampus ofereix el curs 2019-20 un total de 17 graus i dobles titulacions en els àmbits de la tecnologia, empresa i salut.