TecnoCampus us ofereix una oportunitat única d’aconseguir una visió més propera del seu ecosistema emprenedor per mitjà d’aquests tres programes curts. Els programes són flexibles tant pel que fa a la durada com al contingut (inclosos en una de les tres àrees de treball proposades). Sessions teòriques al mateix Campus combinades amb sessions en entorns empresarials al voltant de la ciutat de Barcelona i activitats divertides per desenvolupar altres habilitats, com ara el treball en equip.

Aquestes programes s'organitzen per a grups tancats procedents d'una universitat o d'un altre tipus d'organització.

Què inclou el programa
 

  • Certificació de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa, un centre universitari adscrit a la Universitat Pompeu Fabra
  • 20 hores de classe
  • Tallers, visites a empreses i institucions
  • Materials
  • Àpats al TecnoCampus
  • Un ajudant per al grup durant la setmana


 

Màrqueting en Emprenedoria Digital

El Programa de Màrqueting en Emprenedoria Digital permet aprofundir en diversos conceptes per mitjà d’una combinació de sessions presencials, experiències professionals i visites a empreses. Conceptes com ara la innovació digital, el lideratge emprenedor, la revolució de les dades i com treure profit de les estratègies de Social Media s’abordaran a partir de l’estudi de casos pràctics i l’anàlisi d’experiències de professionals i emprenedors del sector. A banda de treballar amb una facultat formada per acadèmics i professionals, també s’organitzaran activitats extracurriculars per treballar en competències transversals com ara el treball en equip i la cohesió.

SESSIÓ 1: Innovació i emprenedoria digital
Metodologia i activitats complementàries. Visita al Hub d’Emprenedoria TecnoCampus. Trobades amb startups.
SESSIÓ 2: Inbound Marketing
Metodologia i activitats complementàries. Visita a l’ecosistema emprenedor de Barcelona: MediaTic
SESSIÓ 3: Posicionament a Internet: SEO i SEM
Metodologia i activitats complementàries. Activitat de construcció d’equips: Castells.
SESSIÓ 4: Anàlisi de mercat
Metodologia i activitats complementàries. Visita a l’ecosistema emprenedor de Barcelona: Pier01.
SESSIÓ 5: Pla de Social Media
Metodologia i activitats complementaries. Trobada amb un expert (seminari).

Contacta amb nosaltres si t'interessa aquest programa

Més Informació


 

Emprenedoria

El Programa d’Emprenedoria de TecnoCampus ofereix una oportunitat única d’augmentar i millorar les capacitats emprenedores per tal de desenvolupar un projecte de negoci bàsic. L’alumnat rebrà una formació en emprenedoria i negoci dissenyada per experts, una visió de primera mà d’emprenedors internacionals d’èxit.

Des del primer dia, l’alumnat viurà immers en un dels ecosistemes emprenedors de més èxit d’Europa. A banda de les classes presencials, els alumnes tindran una oportunitat única per adquirir habilitats emprenedores concretes a partir de diversos esdeveniments de gran tradició en la cultura mediterrània omnipresent a la capital de Catalunya, Barcelona.

SESSIÓ 1: Què és un emprenedor?
Metodologia i activitats complementàries Visita al Hub d’Emprenedoria TecnoCampus. Trobades amb startups.
SESSIÓ 2: Característiques clau de les veritables oportunitats de negoci
Metodologia i activitats complementàries. Taller d’innovació: Pensament visual.
SESSIÓ 3: El mètode Lean Startup
Metodologia i activitats complementàries. Activitat de construcció d’equips: Castells.
SESSIÓ 4: Pla de màrqueting i pressupost de màrqueting
Metodologia i activitats complementàries. Visita a l’ecosistema emprenedor de Barcelona.
SESSIÓ 5: Com presentar de manera efectiva el vostre projecte
Metodologia i activitats complementàries. Taller d’Elevator Pitch.

Contacta amb nosaltres si t'interessa aquest programa

Més Informació

 


 

Turisme i lleure

El Programa de Gestió Turística i Lleure és una oportunitat per formar l’alumnat per tal que s’ajusti a les demandes de feina que actualment hi ha en el sector del turisme, l’esport, l’oci i el lleure. Els últims anys aquest sector ha experimentat un creixement espectacular i s’espera que continuï creixent en el futur per les oportunitats professionals que són objectiu d’aquest programa. L’alumnat tindrà accés a una formació dissenyada per experts a l’entorn d’aquests temes.

A més, viurà immers en un dels ecosistemes d’emprenedoria de més èxit d’Europa. A banda de les classes presencials, l’alumnat tindrà una oportunitat única de formar-se en aquest sector per mitjà d’una sèrie d’esdeveniments de gran tradició en la cultura mediterrània.

SESSIÓ 1: La importància del desenvolupament turístic
Metodologia i activitats complementàries. Tendències econòmiques en l’àmbit del turisme a Catalunya i Espanya.
SESSIÓ 2: Estudis de cas
Metodologia i activitats complementàries. Visita a les Oficines de Turisme del Maresme.
SESSIÓ 3: Tendències en Gestió hotelera
Metodologia i activitats complementàries. Activitat de construcció d’equips: Castells.
SESSIÓ 4: Innovació i tecnologia en la gestió d’esdeveniments
Metodologia i activitats complementàries. Planificació operativa en grans esdeveniments esportius.
SESSIÓ 5: Com innovar en turisme
Metodologia i activitats complementàries. Visita a la ciutat de Mataró.

Contacta amb nosaltres si t'interessa aquest programa

Més Informació