STUDY PROGRAMME

Structure of the degree depending on the type of subject and the number of ECTS credits

                                                                                                                                                            

Kind of subject ECTS
Compulsory 124
Basic information 60
Optional 20
Internship 22
Final Degree Project 14
TOTAL 240

                                                                                                                                                            

Distribució del nombre de crèdits ECTS en funció del tipus d'assignatura i any d'implantació

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

ECTS per subject 1st course 2nd Course 3th course 4th course Total
Basic information 30 30     60
Compulsory 30 30 60 4 124
Optional       20 20
Internship       22 22
Final Degree Project       14 14
TOTAL 60 60 60 60 240

Guies docents per cursos i trimestres

MARKET STRUCTURES (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
COMPANY MANAGEMENT & ORGANISATION I (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ACCOUNTING (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
MARKETING I (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ICT TOOLS APPLIED TO THE COMPANY (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
TERRITORIAL RESOURCES I (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
QUANTITATIVE TOOLS I (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
HUMAN RESOURCES I (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
TERRITORIAL RESOURCES II (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
FOREIGN LANGUAGE I (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
FINANCE I (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
TRAVEL MANAGEMENT (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
INTRODUCTION TO ECONOMICS (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ACCOMODATION MANAGEMENT (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
LAW IN THE TOURISM SECTOR (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
LEADERSHIP AND COMMUNICATION SKILLSFINANCES I (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
OPERATIONS AND PROCESSES (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
TOURISM COMPANY TAXATION (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
FOREIGN LANGUAGE II (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
LAW I (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
COMPETITIVE STRATEGIES (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
TOURISM COMPANY MANAGEMENT (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
LEISURE FACILITIES & EQUIPMENT (4 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
CREATION OF COMPANIES IN THE TOURIST AREA (4 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
TOURISM PLANNING (4 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ORGANISATION OF EVENTS (4 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
TOURISM AND TRANSPORT (4 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
LEISURE AND WELLNESS MANAGEMENT (4 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
MARKET RESEARCH (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
SUSTAINABILITY AND IMPACT ASSESSMENT OF TOURISM (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
QUALITY MANAGEMENT FOR TOURISM (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
FOREIGN LANGUAGE III (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
FINAL PROJECT (20 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
WORK PLACAMENT /INTERNSHIP (20 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester

Download the list of optional subjects for the 2019/20 course. In the document you CAN consult the Registration Code and a brief description.

Bachelor thesis (OB) (14 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Noves tendències d'administració empresarial (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Matèria optativa 1- Logística
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Elective Module (OP) (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Insternships (OB) (22 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Elective Module (OP) (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Elective Module (OP) (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Elective Module (OP) (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Matèria optativa 2- Negocis Marítims (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
International Seminar (OB) (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(110041) Nàutica d'Esbarjo i Esports Nàutics i Aquàtics (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(110042) Xarxes Ferroviàries i Transport per Ferrocarril (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Del Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1056) Globalització i Crisi Actual (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1116) Introducció al SAP (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1143) Consolidació d'Estats Comptables (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
( 1149) Disseny d'Enquestes i Tècniques Aplicades a la Investigació Comercial (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1115) Business Analytics in e-business (anglès) (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1152) Creació d'Aplicacions per a Mòbils (anglès) (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Del Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals (i doble Grau)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(5021) Distribució, Logística i Relació amb els Canals (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(5023) Estratègies de Publicitat i Promoció (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
( 5009) Gestió de Plataformes Digitals (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(5022) Màrqueting en Buscadors i Publicitat en Xarxes Socials (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(5041) Iniciació al Neuromàrqueting i a la Neuroeconomia (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Del Grau en Turisme i Gestió del Lleure (i doble Grau)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(6026) Turisme i Transport (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(6028) Organització de Grans Esdeveniments (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
( 6025) Planificació Turística) (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(6098) Gestió i Direcció de Ports Esportius
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre