PROGRAMME

Distribution of the number of ECTS credits according to the type of subject and the year of implementation

TIC TOOLS FOR WORKING IIN NETWORKS (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
INTRODUCTION TO STATISTICS (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
COMPANY MANAGEMENT (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
DIGITAL PLATFORMS MANAGEMENT (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
INTERPERSONAL RELATIONS IN THE COMPANY (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
INTRODUCTION TO MARKETING (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
CONSUMER BEHAVIOUR (4 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
METRICS APPLIED TO MARKETING (4 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
PRODUCT DESIGN AND BRAND MANAGEMENT (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
COPYRIGHT MANAGAMENT (4 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
SOCIAL NETWORKS (4 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
MARKET RESEARCH (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
PRICE DEFINITION AND VALUE PROPOSAL (4 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
CONTENTS MARKETING (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ADVERTISING AND PROMOTION STRATEGIES (4 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
INNOVATION AND DEVELOPMENT IN A GLOBAL ECONOMY (4 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
DISTRIBUTION, LOGISTICS AND RELATIONSHIP WITH CHANNELS (4 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
SEARCH ENGINE MARKETING IN ADVERTISING AND SOCIAL NETWORKS (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
FINANCIAL MANAGEMENT FOR MARKETING (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ADVANCED STRATEGIES IN SOCIAL NETWORKS (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
MARKETING PLANS (4 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
DESIGN AND PERFORMANCE OF A MARKETING CAMPAIGN (4 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ONLINE REPUTATION AND DIGITAL IDENTITY (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
SOCIAL AND EVENTS MARKETING (4 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
SALES STRATEGIES AND MANAGEMENT (4 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ENTREPRENEURSHIP AND TEAM MANAGEMENT (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
DIGITAL MEANS AND AUDIENCES (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
VIDEO MARKETING (5 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
INSTITUCIONAL MARKETING (4 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
BRANDED CONTENT (5 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
PROMOCIÓN I PUBLICIDAD (5 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ECONOMIC AND SOCIAL IMPLICATIONS IN SOCIAL NETWORKS (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
STRATEGIC INNOVATION (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
COURSE PROJECT (4 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
SENSORY MARKETING (5 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
GROUTH HACKING (5 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
GRAPHIC DESIGN AND PHOTOSHOP (5 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
INTRODUCTION TO NEUROMARKETING AND THE NEUROECONOMICS (5 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
INNOVATION DESIGN AND MANAGEMENT (4 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester

Foreign language I, II (document in english) (3.39 MB)

Download

Download the optional subjectes here.

(1014) Anàlisi de l'Entorn Macroeconòmic (4ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Projectes Empresarials Universitaris (5 ECTS) (reconeixements d'activitats cursades al llarg de la carrera. No és pròpiament una assignatura a cursar)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
1015- Comptabilitat Financera 6 ECTS
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Instruments financers (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1002) L'organització Empresarial: teoria i perspectives (4ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Consolidació d'estats comptables (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Habilitats per la direcció i el lideratge (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(1032) Creativitat i Innovació (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Temes actuals d'economia (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Strategic Procurement Innovation
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Fonaments de Màrqueting
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Iniciació al Neuromàrqueting i a la Neuroeconomia (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Disseny gràfic i retoc fotogràfic (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Certificació Google Analytics (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
(5058) Grouth Hacking (semipresencial) (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Màrqueting i comunicació política (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Video-Màrqueting (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
SoLoMo: Publicitat i promoció: Estratègies en Mobilitat, proximitat i geolocalització (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Branded content (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Història de l'empresa innovadora (5 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
NOU PLA D'ESTUDIS
DISSENY DE PRODUCTE I GESTIÓ DE MARCA
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INVESTIGACIÓ DE MERCATS
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
POSICIONAMENT EN INTERNET
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
GESTIÓ DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
LLENGUA ESTRANGERA II
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MÀRQUETING DE CONTINGUTS
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DEFINICIÓ DE PREU I PROPOSTA DE VALOR
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISTRIBUCIÓ, LOGÍSTICA I RELACIÓ AMB ELS CANALS
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MÀRQUETING EN BUSCADORS I PUBLICITAT EN XARXES SOCIALS
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ESTRATÈGIES DE PUBLICITAT I PROMOCIÓ
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT EN UNA ECONOMIA GLOBAL
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
EL PLA DE MÀRQUETING
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
XARXES SOCIALS
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
REPUTACIÓ ONLINE I IDENTITAT DIGITAL
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
DISSENY I EXECUCIÓ D’UNA CAMPANYA DE MÀRQUETING
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
FONAMENTS D’ECONOMIA
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ESTRATÈGIA I GESTIÓ DE VENDES
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MÀRQUETING INSTITUCIONAL
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MITJANS DIGITALS I AUDIÈNCIES
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
CREACIÓ D’EMPRESES INNOVADORES
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ASSIGNATURAS OPTATIVAS
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
IMPLICACIONS ECONÒMIQUES I SOCIALS A LES XXSS
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ELABORACIÓ DE PROJECTES
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ANALÍTICA DE XARXES
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TREBALL FINAL DE GRAU
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
PRÀCTIQUES EXTERNES
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
MÀRQUETING SOCIAL I D’ESDEVENIMENTS
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
NOVES TENDÈNCIES D’ADMINISTRACIÓ EMPRESARIAL
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
ASSIGNATURAS OPTATIVAS
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre