General information


Subject type: Optional

Coordinator: Monica Juliana Oviedo León

Trimester: First term

Credits: 4

Teaching staff: 

Sandra Iruela Jimenez

Teaching languages


 • Catalan

El material estará en castellano.

Skills


Basic skills
 • CB2. That students know how to apply their knowledge to their work or vocation in a professional way and possess the skills that are usually demonstrated through the elaboration and defense of arguments and the resolution of problems within their area of ​​study. .

Specific skills
 • CE4. Analyze and evaluate strategies for developing, launching and positioning new products, as well as making decisions regarding the variable of the product, price, distribution and communication.

 • CE5. Recognize the particularities of marketing activity in sectors of activity with specific characteristics.

 • CE8. Synthesize ideas to make them feasible and profitable business understanding the current market.

Transversal competences
 • CT5. Develop tasks applying the knowledge acquired with flexibility and creativity and adapting them to new contexts and situations.

Description


És un curs centrat en el concepte de màrqueting dels sentits, els cinc sentits principals i la seva directa i real aplicació en estratègies i accions de màrqueting i comunicació. La importància del màrqueting sensorial ha adquirit en els últims anys una rellevància determinant en molts sectors

En finalitzar aquest curs el participant sabrà la importància i el rol clau dels aspectes sensorials en la seva estratègia de màrqueting, com identificar-los i com actuar amb ells. A més, afegirà la part tècnica d'aquesta fascinant matèria, sobretot lligada al món de les fragàncies, sobre com tenir pautes per a aplicació d'odotips i campanyes de màrqueting olfactiu.

Contents


Amb l' assignatura de màrqueting sensorial es pretén que l' estudiant assumeixi i ampliï les seves capacitats i habilitats del món sensorial i, en concret, del món de les fragràncies en general aplicades al màrqueting olfactiu i de les olors.

S'estudiaran per parlar amb més coherència del sentit olfactiu amb un llenguatge més complet i adaptat a les necessitats del client final per extrapolar els valors d'una marca en una olor.

Aquestes metodologies les estudiarem a partir d'altres sentits i a través del reconeixement de matèries primeres per desenvolupar el sistema olfactiu, però sobretot tenir un vocabulari més ampli per poder dirigir-te al client final.

S'adquiriran competències intel·lectuals dels 5 sentits que es podran aplicar en múltiples funcions de l'àrea del màrqueting sensorial per així dissenyar campanyes i estratègies de màrqueting coherents amb el tipus de client d'una forma coherent amb la seva imatge de marca i millorar l'experiència de compra del consumidor.

 • Assumiràs capacitats i habilitats genèriques del món de les olors.
 • Parlaràs amb coherència i amb un llenguatge específic d' aquest camp.
 • Podràs reconèixer les matèries primeres d'alguns perfums i aromes.
 • Adquiriràs unes competències intel·lectuals que podràs aplicar en múltiples funcions.
 • Identificaràs oportunitats d' estratègies de màrqueting.
 • Dissenyaràs estratègies de màrqueting sensorial i olfactiu.
 • Podràs aplicar odotips i campanyes de màrqueting sensorial
 • Milloraràs l'experiència de compra en retail.
 • Brainfluence

 

Evaluation system


Tallers i casos pràctics sobre aromes i perfums S'inclourà pràctica olfactiva d'exemples de perfums comercials i odotipos.

Deliverable: Development of a "sensory marketing plan" and development of a brand briefing.

El sistema d'avaluació es ponderarà de la següent manera

Participation in activities proposed in the classroom 20%

Exhibition of practical work + public exhibition 40%

Final exam 40%