Programme  (until 2020/21)

 
ENG/ACTIVITATS AQUÀTIQUES (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ENG/MANIFESTACIONES BÁSICAS DE LA MOTRICIDAD (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ENG/ANATOMÍA HUMANA I (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ENG/PSICOLOGIA APLICADA A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA SALUD (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ENG/FISIOLOGIA DEL EJERCICIO (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL EJERCICIO FÍSICO (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ENG/LEGISLACIÓ, DIRECCIÓ I GESTIÓ DE L'ESPORT (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ENG/ESPORTS INDIVIDUALS (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ENG/ACTIVITATS GIMNÀSTIQUES, ACROBÀTIQUES I CASTELLERES (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ENG/TEORIA I PRÀCTICA DEL JOC I EXPRESSIÓ CORPORAL (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ENG/ANATOMIA HUMANA II (8 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ENGLISH FOR HEALTH AND EXERCISE SCIENCE (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ENG/SOCIOLOGIA I HISTÒRIA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ENG/ESPORTS COL.LECTIUS I (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ENG/PEDAGOGIA I PRINCIPIS DIDÀCTICS DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ENG/FARMACOLOGIA Y NUTRICIÓN (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ADVANCE ENGLISH IN HEALTH SCIENCE (3 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ENG/BIOMECÀNICA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I DE L'ESPORT (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ENG/FUNDAMENTOS DE FISIOTERAPIA (10 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ENG/METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y BIOESTADÍSTICA (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ENG/TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ENTRENAMIENTO (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ENG/FISIOLOGIA DE L'EXERCICI II (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ENG/FISIOTERAPIA MÚSCULOESQUELÉTICA (10 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ENG/SEMIOLOGIA I TECNOLOGIA PER L'EVALUACIÓ (4 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ENG/CINESOLOGIA DE L'EXERCICI FÍSIC (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ENG/ESPORTS COL·LECTIUS II (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ENG/PROGRAMACIÓ DE L'ENSENYAMENT EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ENG/FISIOPATOLOGIA EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ENG/PATOLOGIA CARDIO RESPIRATORIA (4 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ENG/PATOLOIA NEUROLÒGICA (4 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ENG/APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT MOTOR (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ENG/FISIOTERAPIA CARDIO RESPIRATORIA (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ENG/FISIOTERAPIA NEUROLÒGICA (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ENG/FISIOTERAPIA PEDIÀTRICA (4 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ENG/FISIOTERAPIA GERIÀTRICA (4 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
ENG/TEORIA I PRÀCTICA DE L'ENTRENAMENT II (6 ECTS)
First trimester
Second trimester
Third trimester
Practicum I (8 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Fisioteràpia múscul esquelètica avançada (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Fisioteràpia obstètrica i uro-ginecològica (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Prescripció de l'exercici físic per a la salut (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Semiologia i tecnologia per a l'avaluació (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Activitat fisica a sala de fitness (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Activitat física adaptada (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Practicum II (10 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Teoria i pràctica de l'entrenament III (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Bases economicofinanceres i contractació en l’activitat física i l'esport (6 ECTS)
First Term
Second Term
Third Term
Emprendoria a l esport , l oci i l'animació turistica (6 ECTS)
First Term
Second Term
Third Term
Evidence based seminar advanced (3 ECTS)
First Term
Second Term
Third Term
Advance English in Health science (3 ECTS)
First Term
Second Term
Third Term
Treball fi de grau CAFE (10 ECTS)
First Term
Second Term
Third Term
Treball fi de grau Fisio (8 ECTS)
First Term
Second Term
Third Term
Practicum III (10 ECTS)
First Term
Second Term
Third Term
Practicum IV (12 ECTS)
First Term
Second Term
Third Term