Grup REDEP (Recerca en Rendiment Esportiu)

El grup REDEP consta de diferents investigadors de l'àmbit del rendiment esportiu que tracten l'estudi de les Ciències de l'Esport des del context de la tecnificació i l'alt rendiment esportiu.
 

 

Investigadors:

Sr. Moises Vila
Sr. Gerard Carmona


Línia de recerca:

Títol: "Valoració, control i establiment de noves propostes metodològiques en l'àmbit de l'entrenament esportiu"

Aquesta línia de recerca pretèn generar coneixement científic sobre el rendiment esportiu des de l'estudi d'estratègies que permetin optimitzar els processos d'entrenament en el context de la tecnificació i l'alt rendiment. Els objectius principals de la present línia de recerca són: (I) valorar, controlar i establir noves propostes d'avaluació de la resposta aguda i d'adaptació a l'entrenament esportiu; (II) establir noves propostes metodològiques d'optimització dels processos de l'entrenament esportiu. D'aquesta manera es pretèn transferir el coneixement generat a l'àmbit de l'entrenament esportiu.