Història i Indústria dels Videojocs (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Fonaments de programació (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Anglès (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Programació I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Introducció al disseny de jocs (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Administració d’empreses (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Disseny gràfic (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Programació II (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Psicologia de l’usuari (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Fonaments matemàtics dels videojocs (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Projecte de creació i desenvolupament de jocs I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Disseny de jocs I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Programació en llenguatges interpretats (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Expressió artística i animació 2D (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Sistemes Audiovisuals (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Sistemes multimèdia (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Experiència d’usuari (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Desenvolupament de jocs 2D (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Disseny 3D I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Models de negoci (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Il•luminació (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Disseny 3D II (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Màrqueting (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Projecte de creació i desenvolupament de jocs II (8 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Equipaments i Tècniques fotogràfiques (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Producció Audiovisual (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Desenvolupament de jocs 3D (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Animació 3D (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Producció de jocs (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Producció de jocs (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Emprenedoria i innovació (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Projectes Fotogràfics (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Disseny de jocs II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Motors de joc (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Intel•ligència artificial (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Creació Musical (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Disseny de nivells (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Assegurament de la qualitat i balanceig de jocs (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Guionatge Audiovisual (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Tècniques de realització cinematogràfica (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Televisió (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Narrativa (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Anàlisi de dades (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Empreses: estudi de casos (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Anàlisi financer i comptable (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Disseny de música i so (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Àudio i Sonorització (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Tècniques de Càmera (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Periodisme Digital i Nous Mitjans (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Producció Musical (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Models Socials i Publicitat (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Comunicació i presentació (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Projecte de creació i desenvolupament de jocs III (8 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Postproducció d’Àudio (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Edició de Vídeo (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Publicació Electrònica (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Realització Televisiva Contemporània (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Ràdio (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Postproducció de vídeo (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Lideratge i gestió d’equips (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TFG (20 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
TFG (20 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Producció Comercial Audiovisual (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre