Alumnes en pràctiques!. Ells guanyen tu hi guanyes !

comunicació del centre Mataró Inn:

"Benvolguts/des,

Sóc David Anton Director del centre Mataro In, ens posem en contacte amb vosaltres degut que actualment estem impartint Cursos de Formació Ocupacional subvencionats pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i requereixen d’una part de pràctiques en empresa, us informem de la possibilitat d’incorporar aquest any algun/s alumne/s del nostre centre en pràctiques.

Us detallo una breu descripció dels punts més importants a tenir en compte:


Per a la realització de les pràctiques s’haurà de signar prèviament un conveni de col·laboració entre el centre docent, l’empresa col·laboradora (que ens haurà de facilitar les dades necessàries per a cumplimentar-ho) i la Generalitat, facilitant una còpia una vegada estigui signat i segellat per l’Oficina de Treball (OTG).

Els alumnes faran entre 4 hores de pràctiques al dia, ja sigui en horari de matí o tarda.

Les pràctiques no impliquen despeses per a l’empresa tot el contrari aquest any la Generalitat ofereix una subvenció** de 6€/hora per cada alumne de pràctiques.(Limitat a 30h = 180€)

Els alumnes compten amb una pòlissa d'assegurança per accident tramitada pel centre que cobreix el període de pràctiques.

Perfils dels alumnes d’acollida immediata:


1.      Alemany gestió comercial: realització de tasques administratives utilitzant l'idioma alemany (nivell mig-alt), a part dels coneixements obtinguts per l'alumne segons la seva experiència acadèmica i professional. Període de pràctiques 17/04/2012 a 16/05/2012 - 5  hores  diàries - 100 h

2.      Administratiu/va polivalent per a PIMES: Realització de tasques administratives utilitzant el paquet Office, Comptabilitat bàsica, Tècniques d’arxiu, Contaplus, Facturaplus, temes laborals i fiscals i anglès. Període de pràctiques: 26/04/2012 a 29/06/2012 – 5 hores diàries – 219 h

 3.       Tècnic auxiliar de moda: Realització de tasques de disseny de moda i patronatge fent servir el software informàtic Illustrator, Indesign i Photoshop. Període de pràctiques 25/04/2012 a 29/06/2012 – 5 hores diàries – 225 h.

4.       Administrador de xarxes: Realització d’instal·lacions i configuracions de xarxes, administració d’usuaris i sistemes informàtics. Període de pràctiques 21/05/2012 a 28/06/2012 – 6 hores diàries – 210 h

5.       Administrador de servidors i pàgines web: Programació de webs i instal·lació de servidors web (html, php, mySQL). Període de pràctiques 24/05/2012 a 29/06/2012 – 6 hores diàries – 210 h.

6.       Tècnic en software ofimàtic: Realització de tasques administratives amb alt nivell d’ofimàtica. Període de pràctiques 22/05/2012 a 29/06/2012 – 6 hores diàries – 210 h.

7.       Tècnic en sistemes microinformàtics: Realització d’instal·lacions i manteniment d’equips informàtics com també la configuració de xarxes. Període de pràctiques 17/05/2012 a 29/06/2012 – 6 hores diàries – 192 h.

8.   Programes de retoc digital: Realització de tasques de creació i modificació d’imatges utilitzant els programes de disseny gràfic Photoshop i Illustrator. Període de pràctiques 04/06/2012 a 30/06/2012 – 5 hores diàries – 115 h.


Si necessiteu qualsevol aclariment o necessiteu més informació em podeu trucar a:

937555080 preguntant per Emi Reyes o bé enviant un mail a david@mataroin.com,

 
I si esteu interessats adjunto formulari a omplir:

 

Nom de l’empresa:

 

Adreça de l’empresa:
 
C.I.F:

 

Telèfon:

 

E-mail:
 
Responsable de l’empresa:
 
Càrrec que ocupa:
 
D.N.I
 
Tutor de pràctiques (pot ser el mateix responsable):
 
D.N.I.
 
Adreça on es realitzaran les pràctiques:

 

Nº d’alumnes:

 

**Informem que aquesta subvenció no depèn de nosaltres i que, per tant:

 

-          Aquest ajut es pagarà al 100% per transferència bancària una vegada finalitzades aquestes pràctiques i comprovat per la Generalitat que es reuneixen tots els requisits.

-          La concessió d’aquest ajut queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient i es concedirà fins l’exhauriment de l’esmentat crèdit.

 

Pel que fa a la documentació necessària i els requisitis mínims que s’han de reunir per tal de sol·licitar la subvenció, es mostren en el document que us facilitaré (això ho començarem a tramitar en el moment d’iniciar les pràctiques segons marca la normativa).

 Moltes gràcies per a la vostra col·laboració i resto a l’espera de rebre notícies.

Atentament,

 

David Anton Martinez.