Aprovació del Reglament de funcionament intern del Centre allotjament empresarial del Parc Tecnocamp

Aprovació del Reglament de funcionament intern del Centre allotjament empresarial del Parc Tecnocampus Mataró-Maresme. És objecte del Reglament la regulació del funcionament intern del centre d’allotjament empresarial del Parc Tecnocampus Mataró-Maresme, pel que fa a vigilància interna, higiene i seguretat, així com la tranquil•litat de l’edifici i dels seus usuaris, tant a les zones d’ús privat coma les d’ús comú i, més en general, la bona convivència dels usuaris i el funcionament normal dels serveis comunitaris.