Building Academic Capacity

 El passat 5 abril, els professors  de l'Escola Superior de Ciències de la Salut , Carme Rosell, Carolina Chabrera i Esther Cabrera  van assistir a la conferència  “Building Academic Capacity”” a càrrec de la doctora Katherine McGilton de la Universitat de Toronto. La Dra. MC Guilton és experta en Demències i cures en l’ envelliment . Lidera projectes competitius de recerca amb diverses universitats europees i americanes i es un referent en recerca infermera al mon. 

L’ acte organitzat per la Associació de Directores de Escoles i Facultats d’ Infermeria de Catalunya  (ADEIC) va tenir lloc a l’Escola d’Infermeria del Mar, centre adscrit també a la UPF i van assistir-hi unes 40 persones .