Calendari laboral 2011

El departament de Recursos Humans informa que, un cop signat per totes les parts implicades, el calendari laboral del TCM pel 2011 ja és a disposició de tothom a la carpeta de RRHH a la Intranet. El calendari contempla diverses versions en funció de les condicions EUPMt, EUM o RNOFL.