Col·laboració científica entre metges del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM), investigadors del Ciberehd i de la UAB i enginyers del Tecnocampus

Metges del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM), investigadors del Ciberehd i de la UAB i enginyers del Tecnocampus (catalans i txecs) han publicat un estudi en una revista del Q1 de Cirurgia que explica el mecanisme in vitro d'una malaltia del colon molt freqüent en ancians (malaltia diverticular, prevlalença = 30-40% d'ancians) i que encara no té tractament específic i descriuen un software per a l'anàlisi automàtic de les imatges histológiques de les biopsies del colon d'aquests pacients.

Es tracta d'un estudi cooperatiu en el marc d'una beca de la Comunitat Europea dins de les línies de recerca del CSdM (motilitat in vitro) i del Màster de Cronicitat i Dependencia TCM-UAB, part de la Tesi Doctoral d'un jove adjunt de Cirurgia del CSdM