Document de benvinguda al TCM

El departament de Recursos Humans ha elaborat un document de benvinguda al TCM per donar a conèixer el Parc i la pròpia organització interna de la Fundació TecnoCampus, tant al propi personal intern com a les noves incorporacions que es vagin succeïnt. 

Aquest document va ser aprovat per la Junta de Direcció del TecnoCampus i està disponible per tothom a la Intranet. 

A més, aquí també us el podeu descarregar.