Documentació relativa la Junta de Direcció

Documentació relativa les darreres juntes de direcció de la Fundació. Podeu consultar-la aquí.