El Dia Mundial de la Sida l'ESCS organitza una consulta individualitzada en salut sexual i conductes

 Amb motiu del dia Mundial del SIDA, l’1 de desembre, l’ESCS  organitza una activitat dirigida a tots els alumnes del TCM. Es tracta d'oferir un servei de consulta individualitzada en temes relacionats amb la salut sexual i les conductes de risc.

Un estudi realitzat a Catalunya per l'Institut d'Investigació en Atenció Primària posa de manifest que els joves no tenen la percepció del risc de contagi de la Sida quan mantenen relacions sexuals. Aquest estudi assegura que, encara que la informació sobre la prevenció i el risc de contagi de la Sida augmenta, el coneixement no és suficient per aconseguir canvis de comportament i que els grups que mostren menys percepció de risc de contagi de la Sida són els joves i els adolescents, i els usuaris de drogues per via parenteral.

Per aquesta raó us animem a participar en aquesta activitat . Tots aquells de vosaltres que estigueu interessats en obtenir informació per part d’ un professional de la salut us podeu dirigir al Box 1 del Laboratoris d ‘Infermeria ubicats a la primera planta del Campus. En aquest consultori, de manera anònima i gratuïta, us rebrà la  Sra. E. Sánchez, infermera i experta en Salut Sexual, que podrà assessorar-vos en totes aquelles qüestions que us pugin interessar.L'horari de la consulta serà de 10h a 15h