El patronat aprova la liquidació del pressupost 2010

El patronat de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, presidit per Alícia Romero, va aprovar en la darrera reunió, que va tenir lloc el passat dijous 2 de juny, la liquidació del pressupost corresponent a l'any 2010. Dels comptes, verificats per la firma d'auditors Bové Montero i Associats, se'n desprèn un balanç de situació de 37.304.145,61 euros, un compte de pèrdues i guanys negatiu de 1.182,5 euros i un estat de patrimoni net de 872.594,93 euros.El director general de la Fundació, Antoni Uix, va destacar que el del 2010 va ser un pressupost de transició, pel fet que es van unificar diversos pressupostos de les entitats integrades en la Fundació TecnoCampus (escoles universitàries) i es van afrontar despeses extraordinàries pel trasllat al nou edifici del Rengle. També va apuntar que el resultat al tancament és equilibrat, que hi va haver un augment significatiu d'ingressos en la matrícula de nou ingrés, que l’ocupació dels espais destinats a empreses és molt satisfactori i que el trasllat al nou edifici ha permès assolir una major eficiència dels serveis generals i de gestió acadèmica del TecnoCampus, ja que es mantenen els costos d'aquests serveis tot i que els ingressos per prestació de serveis ( i per tant el volum d'activitat que hi està associada) ha augmentat un 19%.