EL professor Alepuz paritcipa en dos tribunals de tesi a la Universitat de Mondragón

El professor Salvador Alepuz ha participat en el tribunal de dues tesis a la Universitat de Mondragón: