Eloi Serrano a incorporat a l'equip de redacció de la "Nueva Revista Westinghouse

El professor de l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Eloi Serrano s'ha incorporat a l'equip de redacció de la "Nueva Revista Westinghouse". Future Economy" impulsada i dirigida per l'emprenedor Marc Vidal. El primer numero de la revista apareixerà el primer de desembre.