II Jornada de Vacunes de l'AIFiCC

Per segona vegada volem aplegar professionals sanitaris que tinguin interès per les vacunes, en una jornada de treball on poder ampliar coneixements i posar en comú experiències.

Arran de les novetats que cada any apareixen en temes de vacunes cal fer-ne trobades periòdiques per actualitzar-ne els coneixements i posar en comú les línies de treball segur.

Diversos professionals conduiran la jornada, on es parlarà dels brots de malalties immunoprevenibles, de les novetats i en el programa d'immunitzacions de Catalunya, de l'aplicació de les vacunes en edat fèrtil i embaràs, de seguretat i qualitat en l'administració de les vacunes, de l'aplicació en aquest camp de les noves tecnologies i de casos pràctics que trobem en el dia a dia.

Esperem que els temes a tractar siguin del vostre interès i que la jornada de treball sigui profitosa.

II Jornada de Vacunes de l'AIFiCC