Jordi Ficapal fa una conferència sobre Responsabilitat Social en el camp del Turisme

El passat dijous 25 de novembre es va realitzar al TCM una conferència adreçada als estudiants de Turisme, sobre "Responsabilitat Social i Pimes en Hoteleria i Turisme", a càrrec de Jordi Ficapal, professor d'ESADE - Sant Ignasi.

El sr. Ficapal va parlar de la manca de responsabilitat social de les grans empreses com a un dels causants de la crisi, ja que són elles les que poden desenvolupar projectes de responabilitat social;  les pimes, que tenen en principi menys marge de maniobra, són en canvi les que duen a terme més projectes en RSO, sobretot en el cas del sector turístic.

La RSO consisteix en la integració de l'empresa en la societat que l'acull mostrant sensibilitat per qüestions socials i mediambientals i desenvolupant programes dins l'estratègia empresarial per apaivagar els impactes negatius que genera la seva activitat.