Jornada Avalis & ICF & ACC10 al PTV

El dia 30 de juny va tenir lloc una Jornada informativa sobre ajuts i línies de finançament d’Avalis, l’Institut Català de Finances (ICF) i ACC10 al Parc Tecnològic del Vallés.

Us passem un resum de les característiques més destacades dels nous productes i serveis financers que ofereixen per empreses.

 

AVALIS

Ofereixen avals per a que les entitats financeres concedeixin els préstecs

Avantatges per l’empresa:

-          Aval computa com a risc d’Avalis, no risc empresa

-          Avantatges fiscals respecte garanties reals (Impost actes jurídics documentats)

-          Garantia molt líquida i fàcil executable per entitat financera

-       Nova línia especial per circulant (conveni ICF)

-          Avalen préstecs, pòlisses de crèdit, línies de descompte, confirming i factoring

-          Per autònoms o pymes que obtinguin increment circulant del 10%

-          Garantia per l’entitat financera que en principi no vol incrementar risc

Més informació a http://www.avalis-sgr.com/

 

Institut Català de Finances (ICF)

 

Mitjançant intermediació amb EEFF i finançant directament

1)      ICF CRÈDIT

Intermediació amb EEFF

Per pymes

Des de 10.000 eur fins 1 milió euros

Finançament circulant i inversió

Euribor + 3,25% max

Possibilitat garantia AVALIS

 

2)      ICF INVERSIÓ

Directament i intermediació amb EEFF

Finançament actius fixos, de més llarga durada

Euribor + 4-4,5% max

 

3)      Línia capitalització

Directament i intermediació amb EEFF

Facturació mínima 5 milions euros

Finalitat: ampliació capital i millora solvència empresa

 

4)      Línia I+I (internacionalització + innovació)

Intermediació

Requisit: certificat ACC10 qué es projecte d’internacionalització o innovació mitjançant validació memòria

ICF assumeix 50% risc

Euribor + 5% max

Possibilitat garantia AVALIS

 

Més informació a http://www.icfinances.com/

 

ACC10

 

-          INNOEMPRESA

Subvenció fins 50% de la despesa per projectes de desenvolupament de nou producte (empreses que no tenen producte propi i/o empreses que ja en tenen però en desenvolupen un de radical nou)

Finançament despesa en consultoria externa pel desenvolupament del prototip fins 50% i 15% inversio en immobilitzat per petites empreses i 7,5% per resta d’empreses

Interessats, adreçar-se al servei INNOVA

 

-          PROGRAMA 360º COMPETITIVITAT

1)      Per millora pla estratègic (empreses de més de 10 treballadors)

2)      Per millorar en la gestió empresarial (per pymes)

En tots dos casos, exclòs empreses amb menys de 5 anys d’antiguitat

 

Més informació a www.acc10.cat