La solució PAT-Win de iSOFT es certifica com el primer sistema per a Anatomia Patològica homologat p

iSOFT, multinacional especialitzada en tecnologies de la informació per al sector salut, ha obtingut per PAT-Win, el seu sistema d'informació integral per a Anatomia Patològica, el certificat de conformitat d'interoperabilitat per part de la Fundació TicSalut . Aquesta certificació converteix PAT-Win en el primer i únic sistema d'informació per a Anatomia Patològica homologat i, per tant, recomanat per l'Oficina d'Estàndards i Interoperabilitat de la Fundació TicSalut, per a l'àmbit de Catalunya.

La Fundació TicSalut, organisme dependent de la Generalitat de Catalunya, a través de la seva Oficina d'Estàndards i Interoperabilitat, i per tal de continuar impulsant mitjançant la normalització dels sistemes d'informació d'Anatomia Patològica dels projectes d'Història Clínica Compartida i Registre Central del Càncer de Catalunya que lidera l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat en Salut de la Generalitat de Catalunya, ha establert una sèrie d'estàndards objectius en matèria de codificació en SNOMED CT i interoperabilitat amb els sistemes d'informació existents, per a l'homologació de les solucions tecnològiques als proveïdors que desitgin distribuir en el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

En aquest sentit, la solució PAT-Win de iSOFT, actualment el sistema d'informació per a Anatomia Patològica amb major cobertura a Espanya, ha cobert satisfactòriament tots els criteris establerts per a obtenir la certificació i situar iSOFT com el primer proveïdor homologat per la Fundació TicSalut.


Carlos Gallego, responsable de l'Oficina d'Estàndards i Interoperabilitat de la Fundació TicSalut: "La història clínica electrònica s'alimenta de diferents fonts d'informació que resideixen en els diferents sistemes dels hospitals. Aquests sistemes han de tenir un marc d'interoperabilitat que permeti compartir la informació que generen de forma estructurada i complint una sèrie d'estàndards. Des de l'Oficina d'Estàndards i Interoperabilitat de la Fundació TicSalut hem definit els requeriments d'interoperabilitat que han de tenir els sistemes d'Anatomia Patològica perquè la informació que gestionen pugui formar part de la història clínica electrònica de l'hospital, de la Història Clínica Compartida de Catalunya i del Registre Central del Càncer. Sobre aquests requeriments tenim un procediment de conformitat que garanteix que el sistema acreditat és un sistema interoperable ".

Francisco Javier Pérez Fernández, Business Development Manager de iSOFT per al Sud d'Europa i Llatinoamèrica: "Els sistemes d'informació departamentals han de disposar d'un alt grau d'interoperabilitat perquè la seva integració amb el sistema d'informació corporatiu i la història clínica electrònica del pacient sigui totalment transparent per al professional de la salut. En aquest sentit, les solucions de iSOFT continuen demostrant el seu alt grau d'adaptació als requeriments de qualsevol sistema de salut, a escala nacional i internacional. Concretament, la nostra solució PAT-Win està liderant l'adopció d'estàndards semàntics (SNOMED CT) en l'àmbit d'Anatomia Patològica, concretament adaptades a les necessitats particulars de qualsevol servei, en aquest cas per al sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT ) "