Memòria 2010

Podeu descarrega-vos en aquest enllaç la memòria complerta de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, que inclou tant les activitats de les àrees universitàries i d'empreses com les de les unitats transversals del parc.