Premi Everis-emprenedoria

Fundació Everis :

-        Data límit: 1 de juny

-        Objecte de la convocatòria: la candidatura premiada haurà de tenir com objectiu la explotació d’una innovació tecnològica, de gestió, social o ambiental

-        S’ha de presentar:

o   Memòria descriptiva dels resultats obtinguts sobre la idea, producte, innovació o metodologia

o   Currículum dels emprenedors

o   Pla de comercialització  y marketing

o   Projecció financera

o   Possibilitat d’adjuntar  vídeo

-        Premi: 60.000 Euros

-        Fundació Everis signarà un marc de col·laboració amb l’emprenedor , assumint la condició de soci partícip, accionista i/o membre del consell d’administració.  Es farà un seguiment del projecte guanyador i de la realització del pla de negocia través d’una persona anomenada per la Fundació Everis .

-        Poden participar tant emprenedors com empreses constituïdes,

 

http://fundacion.everis.com/Documents/Bases_Premio_Emprendedores.pdf