Procés de promoció interna de coordinador/a de pràctiques clíniques

El TecnoCampus ha obert un procés de selecció interna per cobrir una vacant de Coordinació de pràctiques clíniques a l'Escola Superior de Ciències de la Salut (ESCS). En cas que hi hagués un perfil professional intern que reunís els requisits, entraria en el procés. En cas contrari, s'obriria un procés extern de selecció.

El termini per lliurar els currículums a Recursos Humans és aquest dimecres 20 d'octubre.

Oferta de coordinació de pràctiques clíniques - descarrega
Barems de selecció - descarrega