Publicació a la revista Pattern recognition letters per part dels professor Faúndez i Espinosa

Els professors Marcos Faundez i Virginia Espinosa publiquen l'article Multi-focus thermal image fusion a la revista Pattern recognition letters, amb un factor d'impacte de 1.034 en la darrera edició de l'ISI-JCR 2011.