Reconeixement internacional a la feina feta en el CCI-TCM

En el darrer número de flashticsalut hi ha una referència a el reconeixement, per part de ISO al treball fet per l'Oficina d'Estàndards i Interoperabilitat de la Fundació TicSalut en l'estandardització de les proves d'espirometria forçada: http://www.gencat.cat/salut/ticsalut/flashticsalut/html/ca/articles/doc36067.html. La internacionalitat ve donada pel fet de que ISO és la International Organization for Standardization, responsible for the ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, ISO 22000 and other international management standards.

El contingut de l'estàndard definit per l'Oficina d'Estàndards i Interoperabilitat de la Fundació TicSalut facilita la integració i la interoperabilitat entre l'espiròmetre i les històries clíniques electròniques. Alhora es divideix en diferents seccions: dades contextuals i d'identificació del pacient, citació de la prova, identificació de l'instrument mèdic que ha realitzat la prova, dades amb els paràmetres i les maniobres de la prova d'espirometria forçada i gràfiques de flux-volum i volum-temps. Per facilitar la implantació de l'estàndard i seguint les directrius de HL7, s'han desenvolupat guies d'implementació tant per a la versió "detallada" com per a la "bàsica" de l'estàndard. A més, s'han inclòs plantilles XML del CDA d'espirometria forçada i el corresponent full d'estils per visualitzar el resum d'espirometria forçada resultant en qualsevol navegador web.

Aquest treball ha estat dirigit per Carlos Gallego, responsable de l'Oficina d'Estàndards i Interoperabilitat de la Fundació TicSalut i l'equip del CCI-TCM ha tingut un paper protagonista en el desenvolupament de la guia d'interoperabilitat i en donar el suport tècnic necessari pel desenvolupament de l'estàndard, impulsat gràcies al Pla per a la Digitalització de la Imatge Mèdica (PIMed)  i al Pla Director de Malalties de l'Aparell Respiratori (PDMAR)  de la Generalitat de Catalunya.