S'obre la convocatòria del 8è Premi Davyd Luque de la UPCnet

UPCnet, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Consell Social de la UPC, convoquen la 8a. Edició del Premi Davyd Luque a la Innovació en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) dins la comunitat UPC.

La convocatòria està oberta a projectes que aportin idees innovadores o millores tecnològiques als serveis TIC que reben el PDI, el PAS i l'estudiantat de la UPC, i que promoguin el programari lliure, les tecnologies multimèdia, la ubiqüitat dels clients, l’accessibilitat dels serveis, la pluridisciplinarietat i la sostenibilitat.

L'import del Premi serà de 4.000€ per al primer premi i de 2.000€ per al segon. A més, UPCnet es compromet a desenvolupar un pilot que estudiï la viabilitat de les idees guanyadores per a la seva possible implementació com a serveis reals de la UPC.

Els treballs es poden presentar a títol individual o col·lectiu i pot col·laborar qualsevol persona que pertanyi al col·lectiu UPC: estudiants, personal docent i investigador i personal d’administració i serveis. Per participar només cal presentar un document descriptiu del projecte en format lliure, afegint un resum descriptiu de dues pàgines i un breu resum de 4 línies d'extensió màxima, que es publicarà al web del Premi. Els treballs es poden presentar via online, a través del web del Premi, fins el dia 3 de maig de 2012 a les 12:00 hores.

El Premi Davyd Luque, de periodicitat anual, té una doble finalitat. D’una banda, incentivar les persones que formen la comunitat UPC a proposar idees, projectes i serveis de caràcter innovador en l’àmbit de les TIC. De l’altra, retre un homenatge a Davyd Luque, un company que va ser tot un referent en la innovació en les TIC.

Per a més informació, podeu consultar el següent enllaç.