Projectes realitzats

El laboratori de tecnologies de connectivitat a 1Gbps és un projecte realitzat amb el suport del Subprograma Avanza I+D del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (expedient TSI-020100-2009-294), conjuntament amb l'empresa Gigle, el Centre Tecnològic Gradiant i la Fundació TCM Audiovisual.