Trobada empresarial a Lleida, el proper 20 de desembre

 Us informem que el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, juntament amb el Consorci de Promoció Econòmica de Lleida, el Centre Europeu d’Empreses i Innovació i el Patronat de Promoció Econòmica de Lleida, organitza la Sessió de Networking i Cooperació Empresarial el proper dimarts  20 de desembre. La trobada està adreçada a persones empresàries, Centres d'Innovació Tecnològica i grups de recerca aplicada de la Universitat. L’encontre serà un espai on poder interactuar amb altres empreses, ampliar la xarxa de contactes i buscar noves oportunitats de negoci.  

 Per a més informació de la sessió i inscripcions podeu accedir al vincle: https://www.paeria.es/tramits/quadern/networking/gestions.asp?Accio=consultar&IdFormulari=1796&IdDept=65&Pagina=&TextCerca=&quadern=True