Pràctiques Internacionals

Beques Argo i Faro

BEQUES ARGO:

És un programa de mobilitat promogut pel Ministeri d’Eduació amb l’objectiu d’impulsar la formació complementaria dels titulats de totes les universitats espanyoles a través de la realització de practiques en empreses a l’estranger.

http://becasargo.es/portal/web/guest

BEQUES FARO:

El programa de beques FARO Global promou la mobilitat d’estudiants d’últims cursos de totes les universitats espanyoles mitjançant la realització de pràctiques formatives de qualitat en empreses radicades a Europa, Àsia, Estats Units i Canadà. L’objectiu últim del programa és facilitar la seva inserció professional mitjançant la millora de les seves competències, aptituds i actituds

http://www.becasfaro.es/home.php